Herzlich wilkommen auf germanski.mk

Добредојдовте на germanski.mk, официјална веб-страна за онлајн понудата на Образовен Центар ПИСИ по предметот германски јазик. Тука може да се информирате за нашите услуги, програми, професори и искуство. Образовен центар ПИСИ скоро 30 години делува во образовниот процес, ставајќи фокус на математиката и странските јазици. Нашата настава по германски јазик делумно се сели онлајн – ова за нашите корисници може да биде особено практично.

 • настава во живо, со професор што се вклучува во точно определени термини
 • За учениците од основните и средните училишта, наставата се реализира по планот и програмата на МОН
 • погодно за сите возрасни групи – со претходна консултација со специјалистите од Образовен Центар ПИСИ
 • комотно учење – со помош на Вашиот смарт уред, каде и да сте
 • без трошоци за патување
 • можност времето поминато во транспорт да го поминете онака како што посакувате
 • адаптиран материјал за најефикасно учење на германскиот јазик
 • можности за SprechStunde – часови посветени исклучиво на вежби за комуникација и зборување на актуелни теми
 • достапни 5 нивоа на учење: А1, А2, В1, В2 и С1.
 • Професорот се вклучува во точно определени термини
 • Работа на вежби
 • Читање, пишување и разбирање од слушање
 • стандардизирана програма
 • достапно за нивоата: А1, А2, B1, B2 и С1
 • Специјален час посветен на комуникација
 • Адаптирано за нивото на ученикот

Hallo! Mein Name ist Isidora und wir lernen zusammen Deutsch!